Sexuologický ústav 1. LF a VFN

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:
- diagnostika a léčba sexuálních poruch
- diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
- diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
- posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
- vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
- spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Informace pro studenty PVP B01395 Sexuologie

Termíny přednásek:
18.10.07 ve 13:30
25.10.07 ve 13:30
22.11.07 ve 13:30
06.12.07 ve 13:30

Místo konání přednásek:seminární místnost ORL od 13.30 do 15.30 hod.